Teenused

Rauabaas

Painutame kahel täisautomaatsel pingil range 6-16 mm, sh. 3D range 6-12 mm ning pool-automaatsel pingil kuni 32 mm range.

Betoonitööd

Valame maa alla ja peale, Püsti, risti ja pikuti, trepid ja tornid, augud ja seinad - kõik valame ära.

Omaniku järelevalve

Vastavalt kehtivale seadusandlusele tuleb omanikujärelevalvet teha ehitise ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa sa

Tehtud tööd

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love