Ehitusteenused

Meie meeskond on kõrgelt kvalifitseeritud

Maaparandustööd

Teostame kõiki maaprandusega seonduvaid töid. Kraavid, truubid, kaevud…

Terviseradede ehitus

Projekteerime ja ehitame terviseradu.

Betoonitööd

Valame maa alla ja peale, püsti, risti, pikuti nii trepid kui tornid, augud või seinad – kõik valame ära.

Omanikujärelvalve

Vastavalt kehtivale seadusandlusele tuleb omanikujärelevalvet teostada ehitise ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

Renoveerimistööd ja rekonstrueerimine

Vahetame teie maja katuse ja värskendame fassaadi?

Eramute ehitus

 Teostame eramute üldehitustöid ja pakume “võtmed kätte” lahendusi.

Välistrasside ehitus, septikute ja mahutite paigaldus

Välistrasside ehitus, septikute ja mahutite paigaldus ning projekteerimine.

Kaeve- ja pinnasetööd, aluste ehitus

Kaevame ja teostame erinevaid pinnasetöid. Erinevate täitematerjalide müük.

Rauabaas

Painutame kahel täisautomaatsel pingil range 6-16 mm, sh. 3D range 6-12 mm ning pool-automaatsel pingil kuni 32 mm range.

Fassaaditööd ja välisviimistlus

Pakume igale kliendile personaalset lähenemist fassaaditööde planeerimisest kuni kauni ja energiasäästliku lahenduse saavutamiseni.

Üldehitustööd

Teostame kõikvõimalikke vundamendi- ja müüritöid. Monteerime metallkonstruktsioone ja paneele. Paigaldame aknaid ja uksi, värvime, pahteldame.
Scroll to top